Misja

Misją spółki jest

zbudowanie relacji pomiędzy otoczeniem wewnętrznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a otoczeniem gospodarczym oraz zyskanie pozycji rozpoznawalnego brokera innowacyjnych technologii na rynku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim.

STRATEGIA SPÓŁKI

Spółka celowa UEK jest drugą w kraju spółką celową powstałą przy publicznej uczelni ekonomicznej obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który określa, że do podstawowych zadań uczelni należy „prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki” oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powołał spółkę celową pod nazwą „Centrum Komercjalizacji Badań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”. Powielenie odwołania do tych działań jako podstawowych zadań uczelni podkreśla, jak ważne są związki nauki z biznesem i nawiązywanie pomiędzy nimi współpracy.

Zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie transferu technologii przez uczelnie, które zostały określone w art. 148-160 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przyjęto klasyczny model podziału na komercjalizację pośrednią i bezpośrednią przy wykorzystaniu jednostki dedykowanej do prowadzenia każdego z rodzajów komercjalizacji, czyli centrum transferu wiedzy (CTW) i Spółki celowej UEK.