Oferta dla Pracownika

Model współpracy

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Szkolenia
i ekspertyzy

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Komercjalizacja badań

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Realizacja badań B+R

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Zostań ekspertem SCUEK

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej
Dla pracownika

Spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspiera różne formy komercjalizacji wiedzy oraz przejawy przedsiębiorczości akademickiej pracowników.

Spółka celowa UEK opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych i studentów UEK. Wykorzystując potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego oraz możliwości Spółki możliwy jest dobór właściwych ekspertów oraz partnerów do realizacji projektu zgodnie z jego specyfiką i tematyką. Wykorzystując wskazane potencjały można:

    • zbudować na zamówienie zespół projektowy,
    • wykonać ekspertyzę,
    • zrealizować specjalistyczne szkolenie lub usługę doradczą,
    • realizować zadania w zakresie monitorowania i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.