Oferta dla Studenta

Centrum Projektów

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum B+R

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum
Szkoleń i Ekspertyz

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej
dla Studenta

SCUEK oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości akademickiej studentów, umożliwiając im udział w projektach i badaniach wdrożeniowych, oferując praktyki i pomagając w znalezieniu finansowania projektów badawczych.

Podejmując współpracę SCUEK, studenci i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie weryfikacji możliwości komercjalizacji projektów badawczych. Wsparcie to może polegać zarówno na znalezieniu odpowiedniego partnera do projektu, jak również pomocy w poszukiwaniu finansowania zaplanowanych działań. Studentom stawiającym pierwsze kroki w obszarze przedsiębiorczości akademickiej oferujemy także możliwość realizacji stażów i praktyk w ramach projektów realizowanych przez spółkę.