Oferta dla Biznesu

Model współpracy

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum Projektów

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum B+R

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum
Szkoleń i Ekspertyz

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Centrum Promocji

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij aby dowiedzieć się
więcej
Dla Biznesu

Centrum Biznesu UEK oferuje kompleksowe wsparcie dla działalności przedsiębiorstw, w oparciu o specjalistyczne kompetencje i doświadczenie ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klienta, SCUEK może zidentyfikować indywidualnego eksperta w określonej dziedzinie, albo organizować zespoły interdyscyplinarne, które w nowatorski sposób podejdą do rozwiązania postawionych problemów we wskazanych poniżej obszarach:

 

  • komercjalizacja wiedzy i technologii
   Zarządzanie bogatą ofertą rozwiązań stanowiących chronioną własność przemysłową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pośrednictwem różnych form komercjalizacji wiedzy.
  • kompleksowe doradztwo i pomoc we wdrażaniu przygotowywanych planów  i projektów
   Projektowanie pod określoną specyfikację oraz wytwarzanie we współpracy                     z naukowcami UEK aparatury naukowo-badawczej dla jednostek badawczych, działów B+R w firmach.
  • opracowywanie ekspertyz i opinii, badań i analiz
   Wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej oraz wykwalifikowanej kadry naukowej do realizacji usług na zlecenie gospodarki.
  • przeprowadzanie szkoleń
   Szeroki wachlarz szkoleń jako formy transferu wiedzy powstałej na UEK, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.
  • współpraca naukowo-badawcza
   Kształtowanie metod i narzędzi zarządzania projektami oraz portfelem projektów, tak aby były one optymalnie dostosowane do wielkości organizacji oraz specyfiki realizowanych projektów.